ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี นิเทศติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน

พช.สิงห์บุรี นิเทศติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน นิเทศติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน โดยมี นางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย พัฒนาการอำเภอบางระจัน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระจัน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

🔶โดยมีประเด็นการเร่งรัดติดตาม ดังนี้
🔸โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🔸1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
🔸การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
🔸โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
🔸โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
🔸การแต่งตั้งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
🔸การรายงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)