ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย คณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

📌โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
2.หลักเกณฑ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
3.กำหนดการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
4.การพิจารณาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

🔹ทั้งนี้ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จะดำเนินการประกวด ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 6 แห่ง

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)