ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการจัดงานครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🔹โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการจัดงานครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดวันครบรอบก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
2. คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการ
3. สรุปผลการจัดงานครั้งที่ผ่านมา
4. ร่างกำหนดการทำบุญฯ และแผนผังบริเวณการจัดงาน
5. มอบหมายงานการจัดพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2565

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)