ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 พช.สิงห์บุรี ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

🌈 พช.สิงห์บุรี ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

🌈 พช.สิงห์บุรี ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

🔷 วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ พร้อมมอบนโยบาย ในหัวข้อ “บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2) บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3) ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
4) ความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
5) นำเสนอผลความสำเร็จ จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
6) ศึกษาดูงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
7) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการรายงานความคืบหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ซึ่งบูรณาการกิจกรรมกับการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย” ในงาน Sustainability Expo 2022 (SX2022)

🔷 วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมามอบนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีระดับประเทศ
โดยมีนายฐาปน ศิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหารไทยเบฟเวอเรจ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคเอกชน เป็นผู้กล่าวรายงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานฯ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

🔹 กระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมด้านความยั่งยืน Sustainability Expo 2022 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนหนึ่งในบูธนิทรรศการของกระทรวงมหาดไทย จะมีกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจากพื้นที่ มาแบ่งปันให้กับผู้ร่วมชมงาน โดยผู้ได้รับแบ่งปันผลผลิตสามารถร่วมทำบุญบริจาคเงินเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🔹 ในการนี้ จังหวัดสิงห์บุรีได้นำน้ำพริกปทุมทิพย์ อำเภอพรหมบุรี จำนวน 50 ขวด และพวงกุญแจกระเป๋าผ้า กลุ่มอาชีพสตรีตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี ผ่านเทรดเดอร์จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 50 ชิ้น ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)