ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 09/01/66 จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีปลงผมนาคและบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

🌈 09/01/66 จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีปลงผมนาคและบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

🌈จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีปลงผมนาคและบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

🙏ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งในส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

📍 วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.พระเทพปริยัติสุธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฆราวาสในพิธีปลงผม ผู้บรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการและญาติผู้บรรพชาอุปสมบท เดินขลิบผมนาครอบพระอุโบสถ สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 นาค ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เวลา 12.30 น. ซึ่งพระภิกษุที่อุปสมบทจะอยู่จำวัดเป็นระยะเวลา 15 วัน ด้วยความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

📍 ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีปลงผมผู้บรรพชาอุปสมบท และร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง ทั้งนี้ นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

    

(Visited 1 times, 1 visits today)