ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 19/01/66พช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ “ของดีเมืองสิงห์” (ประเภทของใช้และของที่ระลึก)

🌈 19/01/66พช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ “ของดีเมืองสิงห์” (ประเภทของใช้และของที่ระลึก)

🌈 พช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ “ของดีเมืองสิงห์” (ประเภทของใช้และของที่ระลึก)

🔷 วันที่ 19 มกราคม 2566 นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวดวงรัตน์ ช้างเนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวพิมลแข พอใจ นักการตลาดรุ่นใหม่ และนางสาวพรพรรณ อู่ทอง นักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ “ของดีเมืองสิงห์” (ประเภทของใช้และของที่ระลึก)
โดยมี นางสาวดวงพร อารีพันธุ์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสิงห์บุรี และนางธนิสร แจ้งสนอง OTOP Trader จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นคณะทำงานฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ “ของดีเมืองสิงห์”

🔹 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาสินค้า “ของดีเมืองสิงห์” ดังนี้
1.ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยม และมีมูลค่าทางการตลาด
2.ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม
3.ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
4.มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story of Product) ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนพื้นที่ มีการสืบทอดจนเป็นวิถีชุมชน/จังหวัด และเกณฑ์มาตรฐานสินค้าของดีเมืองสิงห์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
📌 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
📌 ด้านการผลิต
📌 ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
📌 ด้านการตลาด

🌟 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ “ของดีเมืองสิงห์” ประเภทของใช้และของที่ระลึก จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
🔸 1.ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ดินญี่ปุ่นบางวัว อำเภอบางระจัน
🔸 2.ผลิตภัณฑ์ รองเท้าหนังสตรี นางศิริลักษณ์ ฉิมบุรุษ อำเภอบางระจัน
🔸 3.ผลิตภัณฑ์ ดาบ ร้านศาสตราวุธบ้านระจัน อำเภอเมืองสิงห์บุรี
🔸 4.ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าสานเอนกประสงค์ กลุ่มหัตถกรรมบ้านสมัคร หมู่ที่ 8 (ด้วยศาสตร์พระราชา) อำเภอเมืองสิงห์บุรี
🔸 5.ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหิ้วลายไทย กลุ่มอาชีพสตรีโพธาภิวัฒน์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

🌟 ผลจากการประเมินในวันนี้ 5 กลุ่ม พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

 

   

 

(Visited 1 times, 1 visits today)