ข่าวประชาสัมพันธ์

✨ 18/01/64 จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และมอบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

07/01/64 พช.สิงห์บุรี รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference

🌸 05/01/64 พช.สิงห์บุรี สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564