ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสินในแต่ละภูมิภาค ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

พช.สิงห์บุรี ซักซ้อมการสาธิตทำน้ำพริกตาแดง เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ทรู ไอ คอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร